Mapy ISOKGeoportal
CZY WIESZ ŻE...

Największym użytkownikiem wody jest obecnie Azja – w 2000 r. zużyła 57% poborów światowych wody. Głównym użytkownikiem wody w Azji jest rolnictwo.

DYREKTYWY UNIJNE
Ramowa Dyrektywa Wodna - Plany gospodarowania wodami
"...woda nie jest produktem handlowym takim jak każdy inny, ale raczej dziedziczonym dobrem, które...

Dyrektor Departamentu Planowania i Zasobów Wodnych


Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 2464

Data ukazania się ogłoszenia: 11-09-2015

Na stanowisko: Dyrektora Departamentu Planowania i Zasobów Wodnych

Nazwa urzędu: Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

Adres urzędu: ul. Grzybowska 80/82

00-844 Warszawa

Status: nie wyłoniono najlepszych kandydatek/kandydatów