Mapy ISOKGeoportal
CZY WIESZ ŻE...

Dla XXI wieku woda może być tym, czym dla wieku XX była ropa naftowa. (Fortune).

DYREKTYWY UNIJNE
Ramowa Dyrektywa Wodna - Plany gospodarowania wodami
"...woda nie jest produktem handlowym takim jak każdy inny, ale raczej dziedziczonym dobrem, które...

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach (RZGW-d/1-1/2014/G)


Informacja o wyniku naboru na stanowisko Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, ogłoszenie nr: RZGW-d/1-1/2014/G

Data ukazania się ogłoszenia: 19-02-2014

Na stanowisko: Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej

Nazwa urzędu: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach

Adres urzędu:
ul. Sienkiewicza 2
44-100 Gliwice


Status: Nabór zakończony


Wyniki naboru:


Nie wyłoniono kandydata.