Mapy ISOKGeoportal
CZY WIESZ ŻE...

80% rzek chińskich jest tak zanieczyszczonych, że uniemożliwiają życie ryb.

DYREKTYWY UNIJNE
Ramowa Dyrektywa Wodna - Plany gospodarowania wodami
"...woda nie jest produktem handlowym takim jak każdy inny, ale raczej dziedziczonym dobrem, które...

Główny Specjalista (BAP-KS/1/2009)


Główny Specjalista (BAP-KS/1/2009) w Zespole Komunikacji Społecznej Biura Administracyjno-Prawnego


W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko Głównego Specjalisty w Zespole Komunikacji Społecznej Biura Administracyjno-Prawnego

(nr ref. BAP-KS/1/2009)

wybrano kandydata: Joanna Marzec, zamieszkała: Nieporęt.