Mapy ISOKGeoportal
CZY WIESZ ŻE...

50 litrów wody dziennie zaspokaja podstawowe potrzeby człowieka. W 1990 r. ponad 1 miliard ludzi miało do dyspozycji mniej niż 50 l dziennie.

DYREKTYWY UNIJNE
Ramowa Dyrektywa Wodna - Plany gospodarowania wodami
"...woda nie jest produktem handlowym takim jak każdy inny, ale raczej dziedziczonym dobrem, które...

Główny Specjalista (BBF-KS-1/2009)


Główny Specjalista (BBF-KS-1/2009) w Zespole Obsługi Księgowej Biura Budżetu i Finansów


W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko Głównego Specjalisty w Zespole Obsługi Księgowej Biura Budżetu i Finansów

(nr ref. BBF-KS-1/2009)

został wybrany kandydat: Edyta Żyżyńska, zamieszkała w Warszawie.