Mapy ISOKGeoportal
CZY WIESZ ŻE...

90 % miejskich ścieków w krajach rozwijających się jest odprowadzanych do rzek, jezior i wód przybrzeżnych bez jakiegokolwiek oczyszczania.

DYREKTYWY UNIJNE
Ramowa Dyrektywa Wodna - Plany gospodarowania wodami
"...woda nie jest produktem handlowym takim jak każdy inny, ale raczej dziedziczonym dobrem, które...

Kierownictwo


p.o. Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej

 

Iwona Koza


p.o. Zastępcy Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej

 

Robert Kęsy

 

Sekretariat Prezesa:

tel.: +48 (22) 37 20 210
fax: +48 (22) 37 20 290

 

 

 

 

Dyrektor Generalny Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej

 

Jacek Mazur

 

Sekretariat Dyrektora Generalnego:

tel.: +48 (22) 37 20 210
fax: +48 (22) 37 20 290