Mapy ISOKGeoportal
CZY WIESZ ŻE...

50 litrów wody dziennie zaspokaja podstawowe potrzeby człowieka. W 1990 r. ponad 1 miliard ludzi miało do dyspozycji mniej niż 50 l dziennie.

DYREKTYWY UNIJNE
Ramowa Dyrektywa Wodna - Plany gospodarowania wodami
"...woda nie jest produktem handlowym takim jak każdy inny, ale raczej dziedziczonym dobrem, które...

Krajowa Rada Gospodarki Wodnej 2002-2006


Członkowie Rady zostali powołani przez Ministra Środowiska, Decyzją Nr 21 z dnia 5 maja 2002 r.

Posiedzenie inauguracyjne Rady odbyło się w dniu 24 czerwca 2002 r.

Ostatnie posiedzenie Rady miało miejsce w dniu 29 czerwca 2006 r.

 

Skład Krajowej Rady Gospodarki Wodnej w latach 2002 - 2006:

 1. mgr inż. Janusz Bielakowski
 2. doc. dr inż. Paweł Błaszczyk
 3. mgr inż. Jacek Bonenberg
 4. prof. dr hab. inż. Władysław Buchholz
 5. prof. dr hab. inż. Jan Dojlido
 6. mgr Eugeniusz Grabowski
 7. mgr inż. Dariusz Gronek
 8. prof. dr inż. Marek Jerzy Gromiec
 9. prof. dr hab. inż. Zbigniew Heidrich
 10. mgr inż. Andrzej Jakubiec
 11. prof. dr hab. inż. Edmund Kaca
 12. prof. dr hab. Zdzisław Kaczmarek
 13. prof. dr hab. inż. Janusz Kindler
 14. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński
 15. prof. dr hab. inż. Apolinary Leszek Kowal
 16. prof. dr hab. inż. Wojciech Majewski
 17. prof. dr hab. inż. Rafał Miłaszewski
 18. dr hab. inż. Elżbieta Nachlik
 19. prof. dr hab. inż. Maria Ozga-Zielińska
 20. prof. dr hab. inż. Marek Roman
 21. doc. dr hab. Jerzy Rotko
 22. prof. dr hab. Andrzej Sadurski
 23. mgr Marek Skrzypek
 24. prof. dr hab. inż. Henryk Słota
 25. prof. dr hab. inż. Andrzej Szczepański
 26. doc. dr inż. Wojciech Szczepański
 27. prof. dr hab. Andrzej Szujecki
 28. dr hab. inż. Jan Winter
 29. mgr Józef Wiśniewski
 30. prof. dr hab. Maciej Zalewski
 31. prof. dr inż. Jan Zieliński

Przewodniczący:

 

prof. dr inż. Marek GROMIEC