Mapy ISOKGeoportal
CZY WIESZ ŻE...

Do wyprodukowania czterech nowych opon potrzebne są 7842 l wody.

DYREKTYWY UNIJNE
Ramowa Dyrektywa Wodna - Plany gospodarowania wodami
"...woda nie jest produktem handlowym takim jak każdy inny, ale raczej dziedziczonym dobrem, które...

Patronaty KZGW


Patronat Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej jest honorowym wyróżnieniem, podkreślającym szczególny charakter przedsięwzięć związanych z funkcjonowaniem gospodarki wodnej w Polsce.

 

W celu uzyskania patronatu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go pocztą lub złożyć w Kancelarii Ogólnej Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa.

 

Zasady i kryteria przyznawania patronatów Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej

 

Kontakt:

Joanna Marzec

Tel. (22) 37 20 212

e-mail: Joanna.Marzec@kzgw.gov.pl

 

Organizator, który otrzymał patronat Prezesa KZGW, ma prawo do wykorzystania logo Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w materiałach informacyjnych i promocyjnych dotyczących przedsięwzięcia (w tym podczas imprezy). Wszystkie materiały, w których wykorzystane zostaje logo KZGW podlegają akceptacji.

 

Przedsięwzięcia, które zostały objęte patronatem Prezesa KZGW w 2016 roku:

 

 

Nazwa przedsięwzięcia Organizator Termin i miejsce
LIFE pt: IP LIFE PURE WATER OF VISTULA: Wdrożenie planów gospodarowania wodami w dorzeczu Wisły na przykładzie górnej i środkowej zlewni Pilicy Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie 1 czerwca 2016 r.
Międzynarodowy Kongres ENVICON Water Abrys Sp. z o.o. 10-11 maja 2016 r. Bydgoszcz
Konkurs ECO-MIASTO Ambasada Francji w Polsce kwiecień-listopad 2016 r.
Międzynarodowa Konferencja Technicznej Kontroli Zapór Politechnika Warszawska, Zakład Budownictwa Wodnego i Hydrauliki 19-22 września 2017 r.
XX Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska ENVICON Abrys Sp. z o.o. 10-11 października 2016 r. Poznań
Konferencja zapykająca projekt pt. "Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów" Zachdniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie 15-16 września 2016 r. Zamek w Pęzinie
Targi HydroSilesia 2016 (ósma edycja), MELIORACJE 2016 (szósta edycja) Expo Silesia Sp. z o.o. 26-27 października 2016 r. Sosnowiec
Konkurs o Nagrodę Przyjaznego Brzegu 2016 (XIII edycja) Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze marzec 2016-marzec 2017
XIX Kongres Naukowo-Techniczny WOD-KAN-EKO 2016 BMP Sp. z o.o. 8-9 listopada 2016 r.
„Bałtyk dla Wszystkich" oraz „Żegluga Śródlądowa w Polsce" - druga edycja projektów UN Global Compact sierpień-listopad 2016 r.
Stormwater Poland 2017 RETENCJAPL Sp. z o.o. 9-10 lutego 2017 r.

 

 

 


 

Przedsięwzięcia, które zostały objęte patronatem Prezesa KZGW w 2015 roku

Przedsięwzięcia, które zostały objęte patronatem Prezesa KZGW w 2014 roku

Przedsięwzięcia, które zostały objęte patronatem Prezesa KZGW w 2013 roku

Przedsięwzięcia, które zostały objęte patronatem Prezesa KZGW w 2012 roku