Mapy ISOKGeoportal
CZY WIESZ ŻE...

Między 1900 a 1995 r. pobór wody na świecie wzrósł sześciokrotnie – jest to tempo dwa razy większe niż tempo wzrostu populacji.

DYREKTYWY UNIJNE
Ramowa Dyrektywa Wodna - Plany gospodarowania wodami
"...woda nie jest produktem handlowym takim jak każdy inny, ale raczej dziedziczonym dobrem, które...

Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej


Na początku lat dziewięćdziesiątych rozpoczęła się praktyczna reorganizacja gospodarki wodnej w Polce. Nowelizacja ustawy Prawo wodne z 1990 roku upoważniła Ministra Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa do utworzenia jednostek organizacyjnych, realizujących zadania gospodarowania wodami w układzie hydrograficznym. W 1991 roku powołano siedem regionalnych zarządów gospodarki wodnej (RZGW).

 

Zasadniczy zakres ich prac dotyczył opracowania warunków korzystania z wód dorzecza oraz programów i planów gospodarowania zasobami wodnymi, ochrony wód w dorzeczu oraz zapobiegania powodziom. Równolegle funkcjonowały okręgowe dyrekcje gospodarki wodnej, utworzone w celu utrzymania wód stanowiących własność Skarbu Państwa. Z dniem 01 stycznia 2000 roku dokonano połączenia okręgowych dyrekcji z regionalnymi zarządami, sumując ich dotychczasowe zadania i zakładając dalszą reformę gospodarki wodnej w oparciu o nowe Prawo wodne. Od roku 2001 zarządzanie gospodarką wodną sprawuje 7 Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej.

 

W dniu 18 lipca 2001 roku uchwalona została nowa ustawa Prawo wodne, która wprowadziła zarządzanie zasobami wodnymi, z uwzględnieniem podziału Państwa na obszary dorzeczy i regiony wodne. Zapis ten był zwieńczeniem długotrwałego procesu prowadzącego do stworzenia stabilnego systemu gospodarowania wodami Polsce.

Poszczególne RZGW działają w obszarze następujących regionów wodnych:


RZGW Gdańsk
ul. Rogaczewskiego 9/19
80-804 Gdańsk
tel.: +48 58 326 18 88
fax.: +48 58 326 18 89

RZGW Gliwice
ul. Sienkiewicza 2
44-100 Gliwice
tel.: +48 32 777 49 51
fax.: +48 32 777 49 99

RZGW Kraków
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.: +48 12 423 21 41
fax.: +48 12 423 21 53

RZGW Poznań
ul. Chlebowa 4/8
61-003 Poznań
tel.: +48 61 856 77 00
fax.: +48 61 852 57 31

RZGW Szczecin
ul. Tama Pomorzańska 13A
70-030 Szczecin
tel.: +48 91 441 12 00
fax.: +48 91 441 13 00

RZGW Warszawa
ul. Zarzecze 13B
03-194 Warszawa
tel.: +48 22 587 02 10
fax.: +48 22 587 02 04

RZGW Wrocław
ul. Norwida 34
50-950 Wrocław
tel.: +48 71 328 41 38
fax.: +48 71 328 50 48