Mapy ISOKGeoportal
CZY WIESZ ŻE...

Dla XXI wieku woda może być tym, czym dla wieku XX była ropa naftowa. (Fortune).

DYREKTYWY UNIJNE
Ramowa Dyrektywa Wodna - Plany gospodarowania wodami
"...woda nie jest produktem handlowym takim jak każdy inny, ale raczej dziedziczonym dobrem, które...

Specjalista (BAP/AG/2-1/2010)


Specjalista (BAP/AG/2-1/2010) w Wydziale Obsługi Administracyjno-Gospodarczej Biura AdministracyjnoPrawnego


W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko Specjalisty w Wydziale Obsługi Administracyjno-Gospodarczej Biura AdministracyjnoPrawnego (nr ref. BAP/AG/2-1/2010) została wybrana kandydatka: Ewelina Różycka, zam. w Chynowie.