Mapy ISOKGeoportal
CZY WIESZ ŻE...

470 mln ludzi mieszka w regionach, gdzie występuje powazny niedobór wody. W 2025 r. liczba ta będzie sześć razy większa.

DYREKTYWY UNIJNE
Ramowa Dyrektywa Wodna - Plany gospodarowania wodami
"...woda nie jest produktem handlowym takim jak każdy inny, ale raczej dziedziczonym dobrem, które...

Specjalista (BAP/PO7/1/2012)


Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 146283

Data ukazania się ogłoszenia: 27-09-2012

Na stanowisko: specjalista

Nazwa urzędu: Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

Adres urzędu: ul. Grzybowska 80/82
00-844 Warszawa


Status: Nabór zakończony


Wyniki naboru:

1) Data publikacji wyniku: 03-12-2012
Kandydat: Milena Grabska, Warszawa