Mapy ISOKGeoportal
CZY WIESZ ŻE...

Między 1900 a 1995 r. pobór wody na świecie wzrósł sześciokrotnie – jest to tempo dwa razy większe niż tempo wzrostu populacji.

DYREKTYWY UNIJNE
Ramowa Dyrektywa Wodna - Plany gospodarowania wodami
"...woda nie jest produktem handlowym takim jak każdy inny, ale raczej dziedziczonym dobrem, które...

Specjalista (DPiZW/pgw/3-2/2015)


Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 175828

Data ukazania się ogłoszenia: 04-12-2015

Na stanowisko: specjalista

Nazwa urzędu:  Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

Adres urzędu: ul. Grzybowska 80/82

00-844 Warszawa

 

Status:  nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata

 

Wyniki naboru (osoby):

 

1.

Data publikacji wyniku: 29-12-2015

Wybrany kandydat: Joanna Wachowicz, Warszawa