Mapy ISOKGeoportal
CZY WIESZ ŻE...

Energia wodna stanowi dziś 19 % energii produkowanej na świecie. Jest wykorzystywana w ponad 150 krajach. 24 z tych krajów zaspokaja swoje zapotrzebowanie w 90% polegając na dostawach energii wodnej.

DYREKTYWY UNIJNE
Ramowa Dyrektywa Wodna - Plany gospodarowania wodami
"...woda nie jest produktem handlowym takim jak każdy inny, ale raczej dziedziczonym dobrem, które...

Specjalsta (DPZW/pgw-8/1/2010)


Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 125999
Data ukazania się ogłoszenia: 03-08-2010
Na stanowisko: specjalista
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa
ul. Grzybowska 80/82,
00-844 Warszawa

Nazwa urzędu: Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
Status: żaden kandydat nie spełniał wymagań formalnych