Materiały informacyjne
Mapy ISOKGeoportal
CZY WIESZ ŻE...

Na Ziemi znajduje się mniej więcej tyle samo wody ile było jej w czasie tworzenia się planety. Woda nieustannie krąży w obiegu hydrologicznym Ziemi. Dinozaury piły kiedyś dokładnie te same molekuły, które mamy dzisiaj w naszych kranach. (Freshwater Society).

DYREKTYWY UNIJNE
Ramowa Dyrektywa Wodna - Plany gospodarowania wodami
"...woda nie jest produktem handlowym takim jak każdy inny, ale raczej dziedziczonym dobrem, które...

Sprawozdanie o jakości rzek granicznych Odry i Nysy Łużyckiej w latach 1992-2009


W ramach współpracy na wodach granicznych, realizując zadania Polsko-Niemieckiej Grupy Roboczej do spraw ochrony wód granicznych (GR W2), została opracowana przez grupę ekspercką ds. monitoringu długoterminowa ocena jakości wód Odry i Nysy Łużyckiej w wybranych punktach pomiarowych dla wybranych wskaźników zanieczyszczenia.


Pliki do pobrania: