Materiały informacyjne
Mapy ISOKGeoportal
CZY WIESZ ŻE...

Między 1900 a 1995 r. pobór wody na świecie wzrósł sześciokrotnie – jest to tempo dwa razy większe niż tempo wzrostu populacji.

DYREKTYWY UNIJNE
Ramowa Dyrektywa Wodna - Plany gospodarowania wodami
"...woda nie jest produktem handlowym takim jak każdy inny, ale raczej dziedziczonym dobrem, które...

Śródlądowe drogi wodne w Polsce


 

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej informuje, że na stronie internetowej Komisji Europejskiej dostępne jest polskie tłumaczenie przewodnika pn.: „Guidance document on Inland waterway transport and Natura 2000" - „Wytyczne w sprawie transportu śródlądowego i sieci Natura 2000 (zrównoważony rozwój śródlądowych dróg wodnych i zarządzanie nimi w kontekście dyrektywy ptasiej i siedliskowej UE".

 

Wytyczne dostępne są pod linkiem: http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/iwt_pl.pdf

 

 


 

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej udostępnia na niniejszej stronie Mapę Śródlądowych Dróg Wodnych przygotowaną we współpracy z regionalnymi zarządami gospodarki wodnej.

 

W celu uruchomienia mapy proszę kliknąć na miniaturę mapy poniżej.

 


Szczegółowe informacje na temat dróg wodnych można uzyskać we właściwym terytorialnie regionalnym zarządzie gospodarki wodnej.

 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku administruje następującymi śródlądowymi drogami wodnymi:

 1. rzeka Wisła (km 684,0 - 941,3)
 2. rzeka Martwa Wisła (km 0,0 - 11,5)
 3. rzeka Szkarpawa (km 0,0 - 25,4)
 4. rzeka Nogat (km 0,0 - 62,0)
 5. rzeka Brda (km 0,0 - 14,4)
 6. Kanał Bydgoski (km 0,0 - 0,4)
 7. Kanał Jagielloński (km 0,0 - 5,8)
 8. system Kanału Elbląskiego, jezior Pojezierza Iławskiego i jeziora Drużno, o długości 151,7 km obejmujący:
  1. jeziora: Piniewo, Sambród, Ruda Woda, Bartężek, Ilińsk, Drwęckie, Puzy, Szeląg Wielki, Dauby, Jeziorak, Ewingi,
  2. Kanał Elbląski od jeziora Drużno do jeziora Jeziorak i jeziora Szeląg Wielki,
  3. Kanał Bartnicki od jeziora Ruda Woda do jeziora Bartężek,
  4. szlak żeglowny jeziora Drużno.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach administruje następującymi śródlądowymi drogami wodnymi:

 1. rzeka Odra (km 51,2 - 98,6)
 2. Kanał Gliwicki (km 0,0 - 41,2)
 3. Kanał Kędzierzyński (km 0,0 - 5,6)

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie administruje następującymi śródlądowymi drogami wodnymi:

 1. rzeka Wisła (km 0,0 - 295,2)
 2. Kanał Łączański (km 0,0 - 17,2)

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu administruje następującymi śródlądowymi drogami wodnymi:

 1. Kanał Bydgoski (km 14,8 - 38,9)
 2. Kanał Ślesiński (km 0,0 - 32,0)
 3. Jezioro Gopło (km 32,0 - 59,5)
 4. rzeka Noteć górna (km 59,5 - 121,6)
 5. Kanał Górnonotecki (km 121,6 - 146,6)
 6. rzeka Noteć dolna - odcinek skanalizowany (km 38,9 - 177,2)
 7. rzeka Noteć dolna - odcinek swobodnie płynący (km 177,2 - 226,1)
 8. rzeka Warta (km 0,0 - 406,6)

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie administruje następującymi śródlądowymi drogami wodnymi:

 1. rzeka Odra (km 542,4 - 704,1)
 2. rzeka Odra Wschodnia (km 704,1 - 730,5)
 3. rzeka Odra Zachodnia (km 0,0 - 36,5)
 4. rzeka Regalica (km 730,5 - 741,6)
 5. rzeka Parnica (km 4,0 - 5,6)
 6. Przekop Klucz - Ustowo (km 0,0 - 2,7)
 7. Przekop Parnicki (km 0,0 - 1,3)
 8. Kanał Kurowski (km 0,0 - 3,4)
 9. Kanał Odyńca (km 0,0 - 3,6)
 10. Kanał Klucz (km 0,0 - 2,3)
 11. Kanał Cegielinka (km 0,0 - 1,8)
 12. Kanał Zielony (km 0,0 - 0,4)
 13. Jezioro Dąbie (9,5 km toru głównego) oraz rzeki: Święta, Czapina, Babina, Dąbski Nurt, Iński Nurt

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie administruje następującymi śródlądowymi drogami wodnymi:

 1. rzeka Wisła (km 295,2 - 684,0)
 2. Kanał Żerański (km 0,0 -17,2)
 3. rzeka Bug (km 0,0 - 283,2)
 4. rzeka Narew (km 22,0 - 248,5)
 5. rzeka Pisa (km 0,0 - 80,0)
 6. system Wielkich Jezior Mazurskich obejmujący:
  1. jeziora:
   • Roś, Seksty, Tałtowisko, Kotek Wielki, Szymon, Szymoneckie, Jagodne, Śniardwy, Mikołajskie, Tałty, Boczne, Niegocin
   • Mamry w skład którego wchodzą jeziora: Kisajno, Dargin, Mamry (właściwe), Święcajty
   • Kirsajty
  2. rzeki i kanały łączące jeziora wymienione w lit. a) od m. Pisz do m. Węgorzewo
  3. jeziora stanowiące boczne odgałęzienia drogi wodnej Pisz - Węgorzewo: Bełdany, Ryńskie, Guzianka Mała, Guzianka Duża, Nidzkie (do km 19,0)
 7. Kanał Augustowski (km 0,0 - 83,0)

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu administruje następującymi śródlądowymi drogami wodnymi:

 1. rzeka Odra (km 98,6 - 542,4)
 2. rzeka Nysa Łużycka (km 0,0 - 15,0)

 

Aktualne informacje żeglugowe:

RZGW Gdańsk

www.rzgw.gda.pl

tel. 0 58 326 18 88

RZGW Gliwice

www.rzgw.gliwice.pl

tel. 0 32 777 49 50

RZGW Kraków

www.krakow.rzgw.gov.pl

tel. 0 12 628 42 14

RZGW Poznań

www.rzgw.poznan.pl

tel. 0 61 856 77 30

RZGW Szczecin

www.rzgw.szczecin.pl

tel. 0 91 441 13 11

RZGW Warszawa

www.rzgw.warszawa.pl

tel. 0 22 587 02 90

RZGW Wrocław

www.rzgw.wroc.pl

tel. 0 71 337 89 19

 

Rzeka Biebrza (km 0,0 – 84,2) administrowana jest przez dyrektora Biebrzańskiego Parku Narodowego. Telefon: 0 85 738 06 20 ; www.biebrza.org.pl