Mapy ISOKGeoportal
CZY WIESZ ŻE...

90 % miejskich ścieków w krajach rozwijających się jest odprowadzanych do rzek, jezior i wód przybrzeżnych bez jakiegokolwiek oczyszczania.

DYREKTYWY UNIJNE
Ramowa Dyrektywa Wodna - Plany gospodarowania wodami
"...woda nie jest produktem handlowym takim jak każdy inny, ale raczej dziedziczonym dobrem, które...

Starszy Inspektor (BBF/ph/3-1/2015)


Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 170213

Data ukazania się ogłoszenia: 12-06-2015

Na stanowisko: starszy inspektor

Nazwa urzędu:  Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

Adres urzędu: ul. Grzybowska 80/82

00-844 Warszawa

 

Status:  anulowano nabór

Uzasadnienie:

zamieszczono błędne informacje dot. miejsca wykonywania pracy