Mapy ISOKGeoportal
CZY WIESZ ŻE...

Do wyprodukowania czterech nowych opon potrzebne są 7842 l wody.

DYREKTYWY UNIJNE
Ramowa Dyrektywa Wodna - Plany gospodarowania wodami
"...woda nie jest produktem handlowym takim jak każdy inny, ale raczej dziedziczonym dobrem, które...

Starszy Inspektor (DPZPpgw/4-2/2012)


Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 139701

Data ukazania się ogłoszenia: 05-01-2012

Na stanowisko: starszy inspektor

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa
ul. Grzybowska 80/82
00-844 Warszawa

Nazwa urzędu: Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie


Status: Anulowano nabór

Uzasadnienie:
Brak zapisu: "ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej"