Mapy ISOKGeoportal
CZY WIESZ ŻE...

50 litrów wody dziennie zaspokaja podstawowe potrzeby człowieka. W 1990 r. ponad 1 miliard ludzi miało do dyspozycji mniej niż 50 l dziennie.

DYREKTYWY UNIJNE
Ramowa Dyrektywa Wodna - Plany gospodarowania wodami
"...woda nie jest produktem handlowym takim jak każdy inny, ale raczej dziedziczonym dobrem, które...

Starszy Inspektor (DPZW-ow/4/2009)


Starszy Inspektor (DPZW-ow/4/2009) w Zespole Ochrony Wód Departamentu Planowania i Zasobów Wodnych


W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko Starszego Inspektora w Zespole Ochrony Wód Departamentu Planowania i Zasobów Wodnych

(nr ref. DPZW-ow/4/2009)

wybrano kandydata: Joanna BILSKA, zamieszkała w Warszawie.