Mapy ISOKGeoportal
CZY WIESZ ŻE...

90 % miejskich ścieków w krajach rozwijających się jest odprowadzanych do rzek, jezior i wód przybrzeżnych bez jakiegokolwiek oczyszczania.

DYREKTYWY UNIJNE
Ramowa Dyrektywa Wodna - Plany gospodarowania wodami
"...woda nie jest produktem handlowym takim jak każdy inny, ale raczej dziedziczonym dobrem, które...

Starszy Specjalista (BAPka/2-1/2011)


Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 133165
Data ukazania się ogłoszenia: 26-03-2011
Na stanowisko: starszy specjalista
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa
ul. Grzybowska 80/82
00-844 WarszawaNazwa urzędu: Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
Status: nabór zakończony

Wyniki naboru (osoby):

1.
Data publikacji wyniku: 20-04-2011
Wybrany kandydat: Jolanta Durko, Warszawa