Mapy ISOKGeoportal
CZY WIESZ ŻE...

Dane statystyczne określają bezpośrednie zużycie wody przez człowieka na ok. 4 l. dziennie. Ale ponad 2 tysiące litrów wymaga wyprodukowanie żywności, którą człowiek konsumuje każdego dnia.

DYREKTYWY UNIJNE
Ramowa Dyrektywa Wodna - Plany gospodarowania wodami
"...woda nie jest produktem handlowym takim jak każdy inny, ale raczej dziedziczonym dobrem, które...

Starszy Specjalista (DIN/kp4/1/2012)


Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 145071
Data ukazania się ogłoszenia: 31-07-2012
Na stanowisko: starszy specjalista
Nazwa urzędu: Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
Adres urzędu: 00-844 Warszawa,
ul. Grzybowska 80/82

Status: kandydat zrezygnował z objęcia stanowiska