Mapy ISOKGeoportal
CZY WIESZ ŻE...

Brak dostępu do czystej wody pitnej powoduje codziennie śmierć 4 tysięcy dzieci.

DYREKTYWY UNIJNE
Ramowa Dyrektywa Wodna - Plany gospodarowania wodami
"...woda nie jest produktem handlowym takim jak każdy inny, ale raczej dziedziczonym dobrem, które...

Starszy Specjalista (DPZW/kw/1-1/2015)


Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 169139

Data ukazania się ogłoszenia: 30-04-2015

Na stanowisko: starszy specjalista

Nazwa urzędu:  Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

Adres urzędu: ul. Grzybowska 80/82

00-844 Warszawa

Status:  nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata

Wyniki naboru (osoby):

 

1.

Data publikacji wyniku: 19-06-2015

Wybrany kandydat: Jan Pryzowicz, Warszawa