Mapy ISOKGeoportal
CZY WIESZ ŻE...

Co najmniej miliard ludzi na świecie musi maszerować trzy godziny, aby uzyskać dostęp do wody pitnej.

DYREKTYWY UNIJNE
Ramowa Dyrektywa Wodna - Plany gospodarowania wodami
"...woda nie jest produktem handlowym takim jak każdy inny, ale raczej dziedziczonym dobrem, które...

Starszy Specjalista (DPZW/pgw/4-1/2016/Z)


Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 4432

 

 

Nazwa stanowiska:

specjalista

Nazwa urzędu

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w

Warszawie

Adres urzędu:

ul. Grzybowska 80/82 00-844 Warszawa

 

Wyniki naboru:

nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata

WYBRANE OSOBY:

Marek Goździk Warszawa