Mapy ISOKGeoportal
CZY WIESZ ŻE...

Pobór wody w wielkich miastach jest szacowany w przedziale 300 – 600 l/osobę/dzień; podczas gdy w małych miastach pobór nie przekracza 150 l/osobę/dzień.

DYREKTYWY UNIJNE
Ramowa Dyrektywa Wodna - Plany gospodarowania wodami
"...woda nie jest produktem handlowym takim jak każdy inny, ale raczej dziedziczonym dobrem, które...

Vademecum ochrony przeciwpowodziowej


Praca pt. Vademecum ochrony przeciwpowodziowej została opracowana na zlecenie Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Powstałe opracowanie ma postać kompleksowego podręcznika służącego zarówno studentom, jak i wspomaganiu ochrony przeciwpowodziowej prowadzonej przez kompetentne urzędy, organizacje i instytucje. W Vademecum szeroko omówione zostały zagadnienia związane ze zjawiskiem powodzi, jej rodzajami i oddziaływaniem na środowisko naturalne oraz metodami ochrony terenów i obiektów użytkowych przed jej negatywnymi skutkami.
Zachęcamy do lektury.


Pliki do pobrania: