Mapy ISOKGeoportal
CZY WIESZ ŻE...

Między 1900 a 1995 r. pobór wody na świecie wzrósł sześciokrotnie – jest to tempo dwa razy większe niż tempo wzrostu populacji.

DYREKTYWY UNIJNE
Ramowa Dyrektywa Wodna - Plany gospodarowania wodami
"...woda nie jest produktem handlowym takim jak każdy inny, ale raczej dziedziczonym dobrem, które...

Wiadomości


30.03.2017
Zarządy Gospodarki Wodnej na bieżąco monitorują sytuację na rzekach i zbiornikach retencyjnych. Gospodarka prowadzona na zbiornikach administrowanych przez regionalne zarządy gospodarki wodnej uwzględnia prognozy pogody. Zbiorniki dysponują rezerwami i są przygotowane na przyjęcie ewentualnych...

14.03.2017
W czwartek 9 marca br. odbyło się I spotkanie Grupy Roboczej ds. udrożnienia Kanału Gliwickiego pod przewodnictwem Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. W skład grupy roboczej wchodzą przedstawiciele Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach...

10.03.2017
3 marca br. Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej gościł przedstawicieli chińskiej prowincji Henan. Delegacji przewodniczył pan Wu Jianxin, Dyrektor Departamentu Zasobów Wodnych Prowincji Henan, a w jej składzie znaleźli się także reprezentanci instytucji zajmujących się m.in. hydrologią oraz...

02.03.2017
W czasie trwania konsultacji społecznych projektu „Harmonogramu i programu prac związanych z przygotowaniem planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy" (12.08.2016 r. -12.02.2017 r.) od Interesariuszy wpłynęło 13 wniosków z łącznie 23 uwagami/komentarzami/opiniami do wystawionych...