Mapy ISOKGeoportal
CZY WIESZ ŻE...

Około 300 litrów wody potrzebnych jest do wyprodukowania 1 kg papieru.

DYREKTYWY UNIJNE
Ramowa Dyrektywa Wodna - Plany gospodarowania wodami
"...woda nie jest produktem handlowym takim jak każdy inny, ale raczej dziedziczonym dobrem, które...

Wiadomości


22.02.2017
Baza danych i geobaza do aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy.

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej przygotował zestaw informacji ułatwiających gospodarowanie wodami na obszarach dorzeczy. Załączone materiały mogą ułatwić przygotowanie dokumentacji i wyszukiwanie niezbędnych informacji. KZGW zastrzega jednocześnie, że materiały mają jedynie charakter pomocniczy, a prawnie obowiązującymi dokumentami są zaktualizowane Plany Gospodarowania Wodami opublikowane jako rozporządzenia Rady Ministrów w Dzienniku Ustaw.

 

Udostępnione poniżej materiały powstały na podstawie przyjętych 18 października 2016 r. przez Radę Ministrów aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy (apgw) i są następstwem zgłoszeń użytkowników wód, którzy szukali źródeł wiedzy łatwiejszych do analizy niż publikacje zamieszczone w Dzienniku Ustaw.

 

Załączniki

 

Równolegle z aPGW udostępnione zostały również takie zbiory danych jak: geobaza z danymi przestrzennymi, oraz baza danych z kartami charakterystyk jednolitych części wód powierzchniowych i jednolitych części wód podziemnych.

 

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej dołożył wszelkich starań, żeby dane zawarte w udostępnionych zbiorach uwzględniały wszystkie informacje z rozporządzeń Rady Ministrów. Należy jednak pamiętać, że wyłączne źródło prawa stanowią apgw opublikowane w Dzienniku Ustaw i tylko na ich podstawie mogą być prowadzone czynności administracyjne i prawne, a udostępnione na niniejszej stronie materiały i zbiory danych mają charakter jedynie pomocniczy.

Informacja o oficjalnych publikatorach wszystkich dokumentów znajduje się pod adresem http://www.kzgw.gov.pl/Ramowa-Dyrektywa-Wodna-Plany-gospodarowania-wodami.html.

 

Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z obowiązujących przepisów prawa, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej nie odpowiada za następstwa prawne powstałe w związku z wykorzystaniem materiałów i zbiorów danych udostępnionych na niniejszej stronie.

 

Jednocześnie informujemy, iż kontynuowane są prace nad poprawą prezentowania danych w udostępnionych materiałach, w związku z czym wszelkie uwagi prosimy przesyłać na adres: pgw@kzgw.gov.pl.

 

Geobaza

Baza danych