Mapy ISOKGeoportal
CZY WIESZ ŻE...

Według danych Banku Światowego 80 krajówa. na świecie cierpi na tak poważny niedobór  wody, że stanowi on zagrożenie dla zdrowia i gospodarki.

DYREKTYWY UNIJNE
Ramowa Dyrektywa Wodna - Plany gospodarowania wodami
"...woda nie jest produktem handlowym takim jak każdy inny, ale raczej dziedziczonym dobrem, które...

Wiadomości


14.03.2017
I spotkanie Grupy Roboczej ds. udrożnienia Kanału Gliwickiego

W czwartek 9 marca br. odbyło się I spotkanie Grupy Roboczej ds. udrożnienia Kanału Gliwickiego pod przewodnictwem Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. W skład grupy roboczej wchodzą przedstawiciele Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, a także Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie-Koźlu. Na spotkaniu omówiona została aktualna sytuacja na Kanale Gliwickim - określone zostały miejsca limitujące głębokości tranzytowe oraz aktualne warunki żeglugowe w kanale. Przedstawiciele RZGW w Gliwicach poinformowali, że otwarcie szlaku planowane jest na początek kwietnia, po wykonaniu sondowania i weryfikacji oznakowania nawigacyjnego na szlaku. Pracownicy RZGW przedstawili także możliwe utrudnienia związane z pracami modernizacyjnymi na Kanale Gliwickim oraz planowanymi do realizacji usunięciami wypłyceń w kanale w km ~12+000 oraz ~20+000, w ramach wydatków na bieżące utrzymanie wód oraz infrastruktury technicznej i hydrotechnicznej związanej z zarządzaniem lub kształtowaniem zasobów wodnych. Przedmiotem spotkania były także pozostałe, konieczne do realizacji prace zarówno udrożnieniowe, jak i modernizacyjne oraz możliwe źródła finansowania dla kompleksowej modernizacji Kanału Gliwickiego, uwzględniającej usunięcie osadów dennych, ale także naprawę skarp i korektę łuków.