Mapy ISOKGeoportal
CZY WIESZ ŻE...

Zapotrzebowanie Świata na wodę podwaja się co 21 lat (Bank Światowy).

DYREKTYWY UNIJNE
Ramowa Dyrektywa Wodna - Plany gospodarowania wodami
"...woda nie jest produktem handlowym takim jak każdy inny, ale raczej dziedziczonym dobrem, które...

Wiadomości


13.04.2017
Informacja w sprawie dni wolnych od pracy w 2017 r. dla pracowników w Krajowym Zarządzie Gospodarki Wodnej

Uprzejmie informujemy, że na podstawie Zarządzenia Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2017 r. dla pracowników urzędów administracji rządowej dni:

1) 2 maja, 16 czerwca, i 14 sierpnia ustala się dniami wolnymi od pracy ;

2) 13 maja, 24 czerwca i 9 września wyznacza się dniami pracy.