Mapy ISOKGeoportal
CZY WIESZ ŻE...

50 litrów wody dziennie zaspokaja podstawowe potrzeby człowieka. W 1990 r. ponad 1 miliard ludzi miało do dyspozycji mniej niż 50 l dziennie.

DYREKTYWY UNIJNE
Ramowa Dyrektywa Wodna - Plany gospodarowania wodami
"...woda nie jest produktem handlowym takim jak każdy inny, ale raczej dziedziczonym dobrem, które...

Wiadomości


04.01.2017
Konsultacje społeczne Harmonogramu i programu prac związanych ze sporządzeniem II aPGW (cykl planistyczny 2016-2021)

 

Zgodnie z art. 119 ust. 7 pkt 1 ustawy Prawo wodne Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych dokumentu, związanego z procesem wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej, służącego sporządzeniu aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy.

PRZEDMIOT KONSULTACJI

Konsultacjom społecznym podlega projekt Harmonogramu i programu prac związanych ze sporządzeniem II aPGW (cykl planistyczny 2016-2021), który jest tabelarycznym zestawieniem planowanych zadań, wraz z podaniem instytucji odpowiedzialnych za ich wykonanie oraz terminu realizacji.

 

Poniżej można pobrać dokumenty w wersji elektronicznej.

Opis Harmonogramu

Harmonogram

 

Dokumenty w wersji papierowej udostępniane są do wglądu pod adresem:

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

Departament Planowania i Zasobów Wodnych,

Wydział Panowania Gospodarowania Wodami,

ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa

Piętro VI, pok. 604

 

MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA UWAG I WNIOSKÓW

Pisemne uwagi na temat konsultowanych dokumentów można wnosić od 10 stycznia do 15 lipca 2017 r.

Ø  drogą elektroniczna na podany poniżej adres e-mail

Ø  drogą pocztową, na adres KZGW z dopiskiem „konsultacje społeczne"

Ø  osobiście w siedzibie KZGW.

 

Dane teleadresowe:

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

Departament Planowania i Zasobów Wodnych,

Wydział Planowania Gospodarowania Wodami,

ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa

e-mail: pgw@kzgw.gov.pl

 

Organem właściwym do rozpatrywania uwag jest Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.