Mapy ISOKGeoportal
CZY WIESZ ŻE...

20 % gatunków ryb słodkowodnych jest na granicy wyginięcia z powodu skażonej wody.

DYREKTYWY UNIJNE
Ramowa Dyrektywa Wodna - Plany gospodarowania wodami
"...woda nie jest produktem handlowym takim jak każdy inny, ale raczej dziedziczonym dobrem, które...

Wiadomości


14.12.2016
Krajowy Program Ochrony Wód Morskich przyjęty przez Radę Ministrów

Rada Ministrów przyjęła Krajowy Program Ochrony Wód Morskich (KPOWM) 2 grudnia 2016 r.

KPOWM jest dokumentem strategicznym dla gospodarki wodnej, który określa optymalny zestaw działań naprawczych niezbędnych do osiągnięcia dobrego stanu środowiska wód morskich.

Konieczność opracowania KPOWM nakłada na kraje członkowskie Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. ustanawiająca ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego (ramowa dyrektyw w sprawie strategii morskiej).

W ramach KPOWM zaproponowano 55 nowych działań edukacyjnych, prawnych, administracyjnych, ekonomicznych i kontrolnych, które kierowane są zarówno do użytkowników wód morskich, jak i wód śródlądowych.

KPOWM zaplanowano na lata 2016-2020, ale nie zakłada się osiągnięcia celów środowiskowych przed 2027 rokiem.

 

Dokument został przekazany do Komisji Europejskiej, która ma 6 miesięcy na jego ocenę.

 

Pliki do pobrania:

Krajowy Program Ochrony Wód Morskich RM 2016

Załącznik-1-KPOWM_zatwierdzony przez RM

Załącznik 2 Analiza kosztow i korzysci zatwierdzony przez RM

ZAŁĄCZNIK 3 KARTY_zatwierdzony przez RM