Mapy ISOKGeoportal
CZY WIESZ ŻE...

Napraw cieknący kran! Jedna kropla na sekundę może przynieść straty 7600l rocznie.

DYREKTYWY UNIJNE
Ramowa Dyrektywa Wodna - Plany gospodarowania wodami
"...woda nie jest produktem handlowym takim jak każdy inny, ale raczej dziedziczonym dobrem, które...

Wiadomości


09.06.2014
Ponowne konsultacje projektów MasterPlanów dla obszarów dorzeczy Wisły i Odry

Uprzejmie informujemy, że Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej rozpoczął ponowne konsultacje społeczne zweryfikowanych w oparciu o dotychczasowe uwagi projektów MasterPlanów dla obszarów dorzeczy Wisły i Odry. Zakłada się, że proces konsultacji społecznych tych dokumentów będzie trwał od 9 do 30 czerwca 2014 r.

 

Wszystkie informacje, w tym dokumenty, informacje na temat sposobu zgłaszania uwag, dotyczące procesu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów MasterPlanów dla obszarów dorzeczy Wisły i Odry oraz konsultacji społecznych, znajdują się na stronie internetowej projektu: www.masterplany.kzgw.gov.pl

 

Konsultacjom podlegają następujące dokumenty:

1. Projekt MasterPlanu dla obszaru dorzecza Wisły.

2. Projekt MasterPlanu dla obszaru dorzecza Odry.

3. Prognoza oddziaływania na środowisko dla Projektu MasterPlanu dla obszaru dorzecza Wisły.

4. Prognoza oddziaływania na środowisko dla Projektu MasterPlanu dla obszaru dorzecza Odry.

 

Zachęcamy do śledzenia informacji zamieszczonych na stronie internetowej projektu oraz do udziału w konsultacjach.