Mapy ISOKGeoportal
CZY WIESZ ŻE...

20 % gatunków ryb słodkowodnych jest na granicy wyginięcia z powodu skażonej wody.

DYREKTYWY UNIJNE
Ramowa Dyrektywa Wodna - Plany gospodarowania wodami
"...woda nie jest produktem handlowym takim jak każdy inny, ale raczej dziedziczonym dobrem, które...

Wiadomości


12.08.2016
Ruszają prace nad planami przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy, dla całego kraju – konsultacje społeczne harmonogramu i programu prac

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej przystąpił do konsultacji społecznych projektu harmonogramu i programu prac związanych z przygotowaniem planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy. Jest to kolejny krok w kierunku przygotowania Polski do zmian klimatu i zagrożenia zjawiskiem suszy. Konsultacje potrwają od 12 sierpnia 2016 r. do 12 lutego 2017 r.

 

Prace nad planami przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy są kolejnym krokiem w przygotowaniu listy niezbędnych działań i zaleceń, które mają ograniczyć ryzyko niedoborów wody w suchych miesiącach. Jednocześnie bliskie zakończenia są prace nad przygotowaniem planów przeciwdziałania skutkom suszy w poszczególnych regionach wodnych, które prowadzone są przez regionalne zarządy gospodarki wodnej.

 

Zalecenia opracowane przez KZGW oraz RZGW skierowane będą do administracji rządowej i samorządowej, właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców, rolników i przemysłu oraz wszystkich obywateli. Ich celem będzie minimalizowanie wpływu suszy na społeczeństwo, środowisko i gospodarkę.

 

Więcej informacji w załączonych dokumentach:

zawiadomienie

Harmonogram

Program