Mapy ISOKGeoportal
CZY WIESZ ŻE...

Tylko 3% wody na świecie jest wodą słodką i tylko 1% jest dostępny dla człowieka (United States Environmental Protection Agency).

DYREKTYWY UNIJNE
Ramowa Dyrektywa Wodna - Plany gospodarowania wodami
"...woda nie jest produktem handlowym takim jak każdy inny, ale raczej dziedziczonym dobrem, które...

Wiadomości


22.03.2017
Światowy Dzień Wody i Rok Rzeki Wisły

Z okazji Światowego Dnia Wody w Ministerstwie Środowiska odbyła się konferencja naukowa pod hasłem przewodnim „Wastewater” – „Why waste water?”. Połączona była ze spotkaniem i przyjęciem wspólnego oświadczenia ministrów odpowiedzialnych za gospodarkę wodną państw Grupy Wyszehradzkiej oraz Bułgarii i Rumunii w sprawie przyszłych prac nad wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej.

 

 

 

Konferencję i spotkanie otworzyli prof. Jan Szyszko, minister środowiska i Mariusz Gajda, wiceminister środowiska.

 

Wydarzenie zorganizowane zostało we współpracy z Krajowym Zarządem Gospodarki Wodnej oraz Krajową Radą Gospodarki Wodnej.

 

Celem konferencji była prezentacja podjętych i planowanych działań na rzecz ochrony i racjonalnego wykorzystania zasobów wodnych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem obszaru dorzecza Wisły.

 

Ponadto zwrócono uwagę na obchodzony właśnie Rok Rzeki Wisły, który został ustanowiony na podstawie uchwały Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2016 r.

 

Szczegółowa informacja oraz wygłaszane prezentacje dotyczące konferencji z okazji Światowego Dnia Wody i Roku Rzeki Wisły oraz spotkania Ministrów V4+ można obejrzeć na stronie Ministerstwa Środowiska pod adresem:

https://www.mos.gov.pl/aktualnosci/szczegoly/news/gospodarka-wodna-tematem-spotkania-ministrow-v4/