Mapy ISOKGeoportal
CZY WIESZ ŻE...

Co najmniej miliard ludzi na świecie musi maszerować trzy godziny, aby uzyskać dostęp do wody pitnej.

DYREKTYWY UNIJNE
Ramowa Dyrektywa Wodna - Plany gospodarowania wodami
"...woda nie jest produktem handlowym takim jak każdy inny, ale raczej dziedziczonym dobrem, które...

Zasady udzielania zamówień publicznych


Zarządzenie Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w sprawie udzielania zamówień publicznych w Krajowym Zarządzie Gospodarki Wodnej.

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia.