Mapy ISOKGeoportal
CZY WIESZ ŻE...

Około 300 litrów wody potrzebnych jest do wyprodukowania 1 kg papieru.

DYREKTYWY UNIJNE
Ramowa Dyrektywa Wodna - Plany gospodarowania wodami
"...woda nie jest produktem handlowym takim jak każdy inny, ale raczej dziedziczonym dobrem, które...

Zastępca Dyrektora RZGW w Gliwicach ds. Utrzymania Wód


 

Informacja o wyniku naboru na  stanowisko:

 

 

Zastępcy Dyrektora

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach ds. Utrzymania  Wód

 

w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Gliwicach,

ul. Sienkiewicza 2,  44-100 Gliwice,

 

Data ukazania się  ogłoszenia:  01.04. 2011 r.

 

 

Miejsce wykonywania pracy: Gliwice,

44-100 Gliwice, ul. Sienkiewicza 2,

 

 

Status: nabór zakończony,

 

Wyniki naboru :

 

 

Data publikacji wyniku :      29.04.2011

 

 

Wybrany kandydatStanisław Gruszczyński,  Gliwice,

 

 

 

 

 

D Y R E K T O R

 

mgr inż. Artur R. Wójcik