Mapy ISOKGeoportal
CZY WIESZ ŻE...

Dwie trzecie wody użytkowanej w przeciętnym domu wykorzystuje się w łazience.

DYREKTYWY UNIJNE
Ramowa Dyrektywa Wodna - Plany gospodarowania wodami
"...woda nie jest produktem handlowym takim jak każdy inny, ale raczej dziedziczonym dobrem, które...

Zastępca Dyrektora RZGW w Poznaniu ds. Technicznych


Informacja o wynikach naboru zewnętrznego

 

nazwa i adres jednostku:

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

ul. Szewska 1, 61-760 Poznań

 

nazwa stanowiska:

Zastępca Dyrektora ds. Technicznych

 

W wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko pracy został wybrany

Pan Michał Sosiński zamieszkały w Poznaniu