Mapy ISOKGeoportal
CZY WIESZ ŻE...

Zmywając pełny zlew naczyń pod bieżącą wodą zużywamy co najmniej 50 l wody.

DYREKTYWY UNIJNE
Ramowa Dyrektywa Wodna - Plany gospodarowania wodami
"...woda nie jest produktem handlowym takim jak każdy inny, ale raczej dziedziczonym dobrem, które...

Inspektor (SWOIN/kn/2-3/2014)


Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 161898 
Data ukazania się ogłoszenia: 23-07-2014 
Na stanowisko: inspektor 
Nazwa urzędu: Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie 
Adres urzędu: ul. Grzybowska 80/82
00-844 Warszawa 

Status: nabór zakończony - bez wyboru kandydata