Drukuj

Opracowanie pgw i pzrp dla międzynarodowego obszaru dorzecza Niemna oraz realizacja zadań w zakresie utrzymania i monitoringu wód granicznych – to niektóre z tematów VI Posiedzenia Polsko-Litewskiej Komisji do spraw Wód Granicznych. Od 12 do 13 grudnia w Wilnie (Litwa) ze swoimi litewskimi partnerami obradowali przedstawiciele Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie i Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku, delegatura w Suwałkach.


Ze strony litewskiej spotkanie prowadziła pani Aldona Margarienė, Dyrektor Agencji Ochrony Środowiska na Litwie. Stronę polską reprezentowała natomiast pani Iwona Koza, która pełni obowiązki Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.
Podczas rozmów zreferowano zagadnienia dotyczące polsko-litewskich wód granicznych oraz uzgodniono plan pracy na przyszły rok. Szczegółowe informacje na temat ustaleń dotyczących polsko-litewskiej współpracy dwustronnej zostały zawarte w Protokole, dostępnym w zakładce „Współpraca międzynarodowa”.