Drukuj

Pełnomocnik do spraw organizacji Wód Polskich Mariusz Gajda 3 stycznia powołał dyrektorów 11 regionalny zarządów gospodarki wodnej, ich zastępców oraz dyrektorów departamentów w Krajowym Zarządzie Gospodarki Wodnej. Nowo powołani dyrektorzy jednostek organizacyjnych Wód Polskich odebrali nominacje podczas spotkania w Ministerstwie Środowiska.

Departamentami w KZGW będą kierowali:

Dyrektorami następujących regionalnych zarządów gospodarki wodnej zostali:

Zastępcami dyrektorów następujących rzgw zostali:

2 stycznia Minister Środowiska prof. Jan Szyszko powołał na stanowiska zastępców prezesa Wód Polskich Iwonę Kozę, Roberta Kęsego i Mateusza Balcerowicza. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie powstało 1 stycznia na postawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne. Wody Polskie są, jako państwowa osoba prawna, głównym podmiotem odpowiedzialnym za gospodarkę wodną w naszym kraju.

Rzecznik prasowy

Daniel Kociołek