Drukuj

Wiceminister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Jerzy Materna oraz Wiceprezes Wód Polskich ds. Ochrony przed Powodzią i Suszą Krzysztof Woś, spotkali się w siedzibie RZGW we Wrocławiu z armatorami śródlądowymi w sprawie omówienia postępu prac na stopniu wodnym Malczyce.

Dokończenie budowy stopnia wodnego na rzece Odrze poprawi warunki nawigacyjne na jednym z newralgicznych odcinków Odrzańskiej Drogi Wodnej od Brzegu Dolnego do Malczyc, jak również poniżej stopnia wodnego. Zapewnienie środków finansowych na zakończenie tej strategicznej inwestycji pozwoli na uruchomienie żeglugi przez śluzę już w sezonie nawigacyjnym 2018 r. Podczas spotkania uzgodniono, że do końca maja br. planowane jest uruchomienie śluzy żeglugowej na stopniu wodnym w Malczycach.

Anna Tarka
Zespół ds. komunikacji RZGW we Wrocławiu