Drukuj

Z udziałem Prezesa Wód Polskich Przemysława Dacy i Wicemarszałka Województwa Małopolskiego Wojciecha Kozaka 19 marca odbyło się w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim spotkanie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Spotkaniu przewodniczył Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik.

W naradzie uczestniczyli ponadto: Aleksandra Malarz – Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie w Wodach Polskich, Sergiusz Kieruzel – Rzecznik prasowy Wód Polskich oraz Zastępca Dyrektora ds. Organizacyjnych. Po wystąpieniu Prezesa Przemysława Dacy Dyrektor Aleksandra Malarz przedstawiła prezentację opisującą finansowe perspektywy i potrzeby inwestycyjne RZGW w Krakowie oraz stan przygotowań zarządzanych przez RZGW zbiorników retencyjnych do możliwych wiosennych wezbrań roztopowych. Prezentacja wsparta była serią filmów ze zbiorników, wykonanych tego samego dnia o świcie. Obecny na spotkaniu Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Wojciech Kozak przyjął do wiadomości wyjaśnienia dotyczące płynności finansowej RZGW w Krakowie i wyraził gotowość uczestniczenia w spotkaniach roboczego zespołu (Aleksandra Malarz, Marek Hareńczyk – likwidator MZMiUW w Krakowie, Przemysław Daca), który wypracuje chronologię przekazywania majątku pomiędzy podmiotami, ułożoną według wagi spraw. Pan Wicemarszałek i RZGW potwierdzili dokonywanie wypłat tzw. trzynastych pensji dla pracowników Wód Polskich za rok ubiegły.

Przedstawiciel Urzędu Miasta Krakowa Andrzej Łazęcki (zastępca dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej UMK) pytał o perspektywę i zamiary Wód Polskich co do przejmowania wałów w samym mieście, o perspektywy inwestycyjne dotyczące ochrony Krakowa przed wodą tysiącletnią – w tym o plany budowy powyżej Krakowa polderów zalewowych i o przyszłość Kanału Krakowskiego.

Pan Prezes Daca wskazywał na konieczność zbudowania nowej państwowej polityki inwestycyjnej w sprawy polskich wód, których problemy były zaniedbywane przez kilkadziesiąt lat. O godzinie 11.00 w siedzibie RZGW w Krakowie odbyło się krótkie spotkanie prasowe Prezesa Przemysława Dacy Dyrektor Aleksandry Malarz z dziennikarzami.

Konrad Myślik
PGW Wody Polskie RZGW w Krakowie