Drukuj

Dzień przed Światowym Dniem Wody w Warszawie trwa konferencja Wód Polskich dotycząca wdrożenia metody szacowania przepływów środowiskowych w Polsce.

Konferencja odbywa się w ramach projektu „Wdrożenie metody szacowania przepływów środowiskowych w Polsce”, który jest elementem opracowania II aktualizacji programu wodno-środowiskowego kraju i planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Przepływ środowiskowy gwarantuje wystarczającą ilość wody dla środowiska naturalnego (organizmów i siedlisk). Chodzi o minimalny poziom przepływu w rzece przez cały rok i o wysoki przepływ, jaki powinien zostać zapewniony przez określoną liczbę dni. W ten sposób siedliska wymagające okresowego zalewania (podmokłe łąki, lasy łęgowe) zostaną odpowiednio nawodnione. Przepływy środowiskowe są istotnym elementem w gospodarowaniu zasobami wodnymi.

Dzisiejsza konferencja jest drugim ogólnopolskim spotkaniem poświęconym temu zagadnieniu. Poprzednia została zorganizowana trzy lata temu i służyła przedstawieniu wstępnej metody szacowania przepływów środowiskowych.

Obecnie są prowadzone prace obejmujące weryfikację i kalibrację wstępnej metody, które mają doprowadzić do opracowania ostatecznej metody (wraz z zestawem narzędzi) i do jej wdrożenia w skali kraju.

Dodatkowe informacje dotyczące konferencji będzie można znaleźć na www.apgw.gov.pl.

Jacek Sądej
Wydział Komunikacji Społecznej, Wody Polskie

fot. Wody Polskie