Drukuj

Pod hasłem „Natura dla wody” na całym świecie obchodzimy dzisiaj Światowy Dzień Wody.  Z tej okazji Wody Polskie organizują szereg wydarzeń edukacyjnych w całym kraju.

Światowy Dzień Wody został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z dnia 22 grudnia 1992 roku. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zaprasza do udziału w dzisiejszych obchodach.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku zorganizował Dzień Otwarty na Obiekcie Hydrotechnicznym Siemianówka. W ramach wycieczki po Małej Elektrowni Wodnej, goście mają możliwość obejrzenia z bliska zrzutu wody, zapoznania się z prezentacją o znaczeniu wód; nastąpi awaryjne wyłączenie Elektrowni. Na uczestników czekają także konkursy z nagrodami.

Z kolei RZGW w Poznaniu zaprasza na Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na UP goście będą mieli okazję wysłuchać wystąpienia  Michała Misiewicza nt. zmian w nowym prawie wodnym, a UAM odwiedzi  Michała Wierzbicki z prelekcją pt. „Gospodarowanie wodą na obiektach hydrotechnicznych w zmiennych warunkach hydrologicznych (na przykładzie Zbiornika Jeziorsko i Kanału Ślesińskiego)”.

Wrocławskie obchody Światowego Dnia Wody, organizowane przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, odbędą się pod patronatem PGWWP. W ramach święta, pracownicy Centrum Operacyjnego Ochrony Przeciwpowodziowej  i innych wydziałów będą udzielać informacji na temat zakresu działalności Wód Polskich.

RZGW Warszawa pomyślał zaś o najmłodszych – uczniowie Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Ziemi w Warszawie zwiedzają Śluzę Żerań. Uczniowie mają okazję obejrzeć niedostępne na co dzień miejsca, w tym maszynownie i wieżę ze sterownią. Po obiekcie uczniów oprowadza kierownik Śluzy Żerań im. Tadeusza Tillingera w Warszawie. Uczestnicy wycieczki otrzymają przygotowany specjalnie na tę okazję labirynt „Statek płynie do Śluzy Żerań”, a zwycięzca loterii zdobędzie maskotkę. Dla szkół Wody Polskie przekazały gry edukacyjne „Młody Hydrolog”.

Dla tych, którzy nie zdążyli świętować z nami Światowego Dnia Wody,  Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce, MPWiK w Krakowie, Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej Politechniki Krakowskiej i RZGW Kraków zapraszają na Dni Wody w Dobczycach, które odbędą się 14 kwietnia. Uczniowie klas I-III szkoły podstawowej mogą wziąć udział w warsztatach „Znaczenie wody w przyrodzie i w życiu człowieka oraz sposoby jej oszczędzania w gospodarstwie domowym”. Młodzież i dorosłych zapraszamy na zwiedzanie Zbiornika Wodnego Dobczyce wraz z elektrownią. Szczegółowe informacje na temat zbiornika i elektrowni przedstawi pracownik RZGW Kraków.

Kamila Goszczyńska
Wydział Komunikacji Społecznej
Wody Polskie