Drukuj

Niemal 233 mln złotych dofinansowania dla realizacji projektów modernizacyjnych Odrzańskiej Drogi Wodnej i Kanału Gliwickiego zostało w piątek potwierdzone w CUPT w Warszawie. P.o. Dyrektor RZGW w Gliwicach Łukasz Lange aneksując stosowne umowy potwierdził status unijnego beneficjenta.

W ramach prowadzonych przedsięwzięć zakończone zostaną prace na wszystkich śluzach Kanału Gliwickiego oraz wybranych jazach w województwie opolskim. Dzięki projektom modernizacyjnym obiekty na szlaku Odrzańskiego Drogi Wodnej staną się bezawaryjne i sprawne.

Odrzańska Droga Wodna to szlak żeglugi śródlądowej, który liczy niemalże 700 km i docelowo w ramach modernizacji uzyska IV klasę żeglowności (czyli do drogi wodnej o znaczeniu międzynarodowym) na całej długości rzeki. Najpierw jednak osiągnięta zostanie na Odrze III klasa żeglowności, co umożliwi transport (zarówno towarowy, jak i pasażerski) i ochronę przeciwpowodziową. Inwestycje – przebudowa jazów, śluz i obiektów regulacyjnych – mają również ogromne znaczenie dla rozwoju turystyki, energetyki wodnej i rolnictwa. Ożywienie żeglugi na Odrzańskiej Drodze Wodnej przyczyni się do pobudzenia rozwoju Polski Zachodniej poprzez założenia zrównoważonego rozwoju – transport wodny odciąży drogi i szyny zachodniej części kraju.

Cały projekt to wydatek 1,4 mld złotych i obok Dolnego Śląska obejmuje województwa: lubuskie, opolskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie.

Na tę chwilę jesteśmy w I etapie projektu (lata 2014-2020), w którym osiągnięta zostanie minimum II klasa żeglowności na potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i transportu. Drugi etap (potrwa do 2030) doprowadzi do uzyskania IV klasy żeglowności.

Kamila Goszczyńska
Wydział Komunikacji Społecznej i Edukacji Ekologicznej

Fot.: Centrum Unijnych Projektów Transportowych

Fot.: Centrum Unijnych Projektów Transportowych