Drukuj

Prezes Wód Polskich z zadowoleniem przyjął informację, że większość marszałków województw wypłaciła lub w najbliższym czasie wypłaci tzw. trzynastki pracownikom Wód Polskich, którzy do końca ubiegłego roku pracowali w podległych im jednostkach. Prezes Przemysław Daca jest jednocześnie zaniepokojony listem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza do swoich byłych pracowników.

Po szerokich konsultacjach Prezesa Wód Polskich z przedstawicielami urzędów marszałkowskich, większość marszałków wypłaciła dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 r. tym pracownikom Wód Polskich, którzy do końca ubiegłego roku pracowali w podległych im jednostkach i 1 stycznia, zgodnie z ustawą Prawo wodne, stali się pracownikami nowo utworzonych Wód Polskich. Również podczas ostatniego spotkania prezesa Przemysława Dacy z likwidatorami wojewódzkich zarządów melioracji i urządzeń wodnych przedstawiciele marszałków województw, którzy dotąd nie wypłacili tzw. trzynastek, zadeklarowali, że marszałkowie to rozważą.

Prezes Przemysław Daca jest natomiast zaniepokojony listem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego do swoich byłych pracowników, z którego wynika, że Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski nie wypłaci „trzynastek” w terminie, tzn. do końca marca. Prezes Daca jest zaskoczony treścią tego listu, ponieważ 15 marca przeprowadził w siedzibie Wód Polskich w Warszawie długą rozmowę z wicemarszałkiem województwa zachodniopomorskiego Jarosławem Rzepą. Podczas tego spotkania wicemarszałek zadeklarował wypłatę w terminie dodatkowego rocznego wynagrodzenia byłym pracownikom Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie. Ponadto likwidator zachodniopomorskiego WZMiUW 23 marca podczas spotkania w Krajowym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Wodach Polskich również przekazał, że marszałek zamierza wypłacić wynagrodzenia w terminie.

Prezesa Daca uważa, że interes pracowników Wód Polskich jest najważniejszy i nie powinien być przedmiotem dyskusji medialnych. Prezes Wód Polskich nadal liczy na uregulowanie w terminie należnych „trzynastek” dla wszystkich swoich pracowników. Prezes zwracał uwagę na tę kwestię m.in. w piśmie do wszystkich marszałków województw z 16 lutego oraz w piśmie do Głównego Inspektora Pracy z 8 marca. Prezes Przemysław Daca wskazuje, że prawo do tzw. trzynastek dla części pracowników Wód Polskich mogą ustalić wyłącznie organy samorządu terytorialnego. Prezes Wód Polskich zauważa też, że środki na te wynagrodzenia powinny zostać zabezpieczone w budżetach urzędów marszałkowskich na 2017 r.

PGW Wody Polskie