Drukuj

Podpisanie umów między przedstawicielami PGW Wody Polskie a Power Construction Corporation of China Limited to pierwszy krok do budowy dwóch suchych zbiorników przeciwpowodziowych w Krosnowicach i Szalejowie Górnym.

16 kwietnia Mateusz Surowski p.o. dyrektor RZGW we Wrocławiu podpisał umowę z Zhao Hai upoważnionym przedstawicielem wykonawcy na budowę suchego zbiornika na terenie wiejskiej gminy Kłodzko  na górskim potoku Duna Dolna w miejscowości Krosnowice (powiat kłodzki, województwo dolnośląskie).

Projektowany zbiornik  będzie ulokowany w ujściowym odcinku potoku górskiego Duna Dolna i powstanie poprzez przegrodzenie doliny zaporą ziemną zlokalizowaną w km 1+375 - licząc od ujścia do rzeki Nysy Kłodzkiej.

Suchy zbiornik krosnowicki, jak i trzy pozostałe realizowane będą w ramach projektu: „Ochrona przed powodzią Kotliny Kłodzkiej ze szczególnym uwzględnieniem ochrony miasta Kłodzka”. Ich zadaniem będzie zmniejszenie fal powodziowych i redukcja wielkości przepływów powodujących zmniejszanie zagrożenia w dolinach rzek, na których będą zlokalizowane i pośrednio również na rzece Nysa Kłodzka. Umowę z wykonawcą podpisano na kwotę niemal  81,6 mln złotych. Przewidywany termin zakończenia budowy to trzeci kwartał 2021 r. Maksymalna pojemność zbiornika wynosi 1,9 mln m3. Zapora zamknie zlewnię o powierzchni  33,6 km2, co stanowi 95% całkowitej zlewni Duny Dolnej.

Druga umowa dotyczy suchego zbiornika przeciwpowodziowego, który znajdzie się na terenie  wiejskiej gminy Kłodzko na górskiej rzece Bystrzyca Dusznicka, w miejscowości Szalejów Górny (powiat kłodzki, województwo dolnośląskie).

Niewielkie fragmenty wschodniej strony zapory i czaszy należą administracyjnie do Szalejowa Dolnego. Projektowany zbiornik położony jest na terenie niezabudowanym, który w przeważającej części użytkowany jest rolniczo. Maksymalna pojemność zbiornika wynosi 10,67 mln m3. Zapora zamknie zlewnię o powierzchni 128,6 km2, co stanowi 64% całkowitej zlewni Bystrzycy Dusznickiej.

Przedsięwzięcie, podobnie jak w przypadku zbiornika krosnowickiego, jest realizowane w ramach POIiŚ 2014-2020, współfinansowane ze środków UE.

Projektowane zbiorniki stanowią część kompleksowego przedsięwzięcia, które ma na celu ochronę przed powodzią Kotliny Kłodzkiej obejmującej również ochronę bierną. Całość realizowana jest w ramach rządowego Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej dorzecza Odry i Wisły (POPDOW).

Anna Tarka, Jacek Sądej
PGW Wody Polskie