Drukuj

Informujemy, że w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie zgodnie ze stanem na dzień 13 kwietnia 2018 r. w całym kraju pracuje 5586 pracowników. Wszystkie osoby, które 1 stycznia 2018 r. na mocy ustawy Prawo wodne zostali pracownikami PGW Wody Polskie są zatrudniani na warunkach obowiązujących zgodnie z paragrafem 23’ Kodeksu pracy. Pracowników tych obowiązują dotychczasowe warunki zatrudnienia lub nowe warunki zatrudnienia, jeżeli zawarli porozumienia zmieniające. Natomiast nowe osoby podejmujące pracę w Wodach Polskich zatrudniane są na ogólnych zasadach Kodeksu pracy. Tym samym wszyscy pracownicy Wód Polskich mają uregulowane stosunki pracy.