Drukuj

Na obszarze województwa lubelskiego nie występuje zagrożenie powodziowe, a stan wałów i magazynów przeciwpowodziowych jest dobry. Potwierdzili to Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Anna Moskwa oraz Prezes Wód Polskich Przemysław Daca, którzy wczoraj (10 maja) wizytowali ostatnie odcinki odbudowanych i zmodernizowanych wałów w Dolinie Świeciechowskiej.

W przeglądzie infrastruktury służącej ochronie przed powodzią uczestniczyli też wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk, przedstawiciele lokalnych władz i Straży Pożarnej. Uczestnicy wizyty potwierdzili, że magazyn przeciwpowodziowy w Annopolu jest bardzo dobrze wyposażony.

 „Mamy nie tylko piękne, ale i mocne bezpieczne wały. Chciałbym podziękować wszystkim, którzy się do tego przyczynili i powiedzieć, że Polak może być też mądry przed szkodą” – powiedział burmistrz Annopola Wiesław Liwiński.

Wiceminister Anna Moskwa i prezes Przemysław Daca podkreślili natomiast, że powstałe 1 stycznia Wody Polskie połączyły rozproszone kompetencje z zakresu gospodarki wodnej i realizują kompleksowe działania służące ochronie mieszkańców naszego kraju przed powodzią.

W ciągu ostatnich dwóch lat zostały zmodernizowane ostatnie odcinki obwałowań wiślanych na obszarze województwa lubelskiego, które uległy przerwaniu podczas tragicznej powodzi w 2010 r. Aktualnie na obszarze zlewni Wisły lubelskiej wszystkie obwałowania są w dobrym stanie technicznym i chronią ponad 26 tys. mieszkańców Lubelszczyzny.

Daniel Kociołek
Wydział Komunikacji Społecznej
Fot. Wody Polskie