Drukuj

W najbliższym czasie zostanie zwołana narada techniczna hydrologów i inżynierów, którzy sprawdzą, jak rozwiązać problem obniżającego się poziomu wody w jeziorze Jamno - zdecydowano po wizycie kontrolnej w regionalnych jednostkach Wód Polskich w Szczecinie i Koszalinie. Rozważane jest m.in. wybudowanie progu spiętrzającego z bystrzem od strony jeziora.

Na polecenie Prezesa Wód Polskich Przemysława Dacy 15 maja z wizytą nad Jamno wybrali się dyrektorzy z Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Wodach Polskich: Agnieszka Michalak - dyrektor Departamentu Kontroli i Audytu Wewnętrznego, Wojciech Skowyrski - z-ca dyrektora Departament Ochrony przed Powodzią i Suszą, Sergiusz Kieruzel - rzecznik prasowy i Bogdan Zakrzewski – zastępca dyrektora RZGW w Szczecinie. Celem wizyty było przyjrzenie się problemowi niskiego stanu wody w jeziorze Jamno. Przedstawiciele KZGW nie wykluczają, że Wody Polskie skorzystają z dodatkowych eksperckich analiz.

W 2013 r. podległy Marszałkowi województwa zachodniopomorskiego Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych (ZZMiUW) wybudował na jeziorze Jamno wrota sztormowe. Ich zadaniem jest ochrona przeciwpowodziowa przed cofającymi się w stronę lądu wodami morskimi. Podczas inwestycji przeprowadzono także renowację kanału łączącego jezioro z morzem. Spowodowało to naturalne pogłębienie kanału i szybszy odpływ wody z jeziora.

Po zakończeniu inwestycji znacząco obniżył się poziom wody w jeziorze. Każdego roku przy braku opadów ponawia się problem niskiego stanu wody. Ogranicza to żeglowność na Jamnie, a w upalne dni grozi niebezpiecznym ekologicznie, wykwitem sinic.

Próbowano w różny sposób zaradzić tej sytuacji nieprzewidzianej pięć lat temu przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji. Nie ma możliwości mechanicznie poprzez zastawki zamknąć wrót, gdyż uniemożliwia to przepływ ryb. Jednocześnie nie jest możliwe sterować wrotami, by ograniczyć odpływ wody, bo wrota są samo sterowalne. Samodzielnie zamykają się tylko przy sztormach, natomiast podczas niższego poziomu morza pozostają otwarte.

Problem niskiego stanu wody w jeziorze narastał z każdym rokiem. Od stycznia 2018 r. Jamnem zarządza PGW Wody Polskie. Pracownicy Wód Polskich stale monitorują sytuację na jeziorze. W ich ocenie niski poziom wody jest spowodowany przede wszystkim aktualnym warunkami atmosferycznymi. W ostatnich kilku tygodniach nie odnotowano intensywnych opadów deszczu, a jezioro zasilane jest ciekami wpływającymi, w których poziom wody również się obniżył. Od tygodnia, jak wynika z naszych obserwacji, poziom wody w jeziorze nie ulega już obniżeniu, aktualnie nie ma zagrożenia ekologicznego. Najbliższe prognozy pogody przewidują opady atmosferyczne i dalszą stabilizację sytuacji na Jamnie.

Cały czas prowadzone są intensywne prace nad projektem budowy od strony jeziora progu spiętrzającego z bystrzem. Bystrze pozwoli podnieść wodę na jeziorze, zachowując swobodną migrację ryb w obu kierunkach. Pozwolenie na budowę bystrza jest już wydane. Są także pozytywne opinie ichtiologów. Koszt inwestycji wyniesie 2,5 mln zł. Środki na ten cel są zarezerwowane w RPO i zabezpieczony jest wkład własny. Wody Polskie nie wykluczają skorzystania z dodatkowych zewnętrznych analiz, by sprawdzić, czy to rozwiązanie jest najlepsze. Jeśli tak będzie, planowanie wykonanie progu potrwa około 5 miesięcy.