Drukuj

Na spotkaniu Przemysława Dacy, Prezesa Wód Polskich z centralami związkowymi działającymi w PGWWP zatwierdzono dziś Regulamin Świadczeń Socjalnych. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych to środki finansowe na wsparcie socjalne uprawnionych do tego pracowników. W katalogu świadczeń znajdują się m.in. dofinansowanie wypoczynku pracownika lub jego dzieci, zapomoga dla pracownika dotkniętego poważnym zdarzeniem losowym, chorującego na przewlekłe choroby, opiekującego się niepełnosprawnymi dziećmi lub samotnie wychowującego dzieci. Fundusz zabezpiecza również środki na bony dla dzieci z okazji świąt. Niebawem wzory wniosków o dofinansowania i świadczenia zostaną udostępnione jednostkom organizacyjnym.

Kolejna tura rozmów przedstawicieli Prezesa ze wszystkimi związkami zawodowymi Wód Polskich dotyczyć będzie Regulaminu Wynagradzania i Regulaminu Pracy.