Drukuj

W związku z intensywnymi opadami deszczu, na terenach województw śląskiego i małopolskiego obowiązuje wydane przez IMGW-PIB ostrzeżenie hydrologiczne 3. stopnia. Gospodarka prowadzona na zbiornikach administrowanych przez Wody Polskie uwzględnia prognozy pogody. Zbiorniki retencyjne są w pełni gotowe do przyjęcia wezbrań wody. W strefie powyżej stanów ostrzegawczych stany wody układają się natomiast w ośmiu województwach: świętokrzyskim, podkarpackim, opolskim, dolnośląskim, wielkopolskim, lubuskim, zachodniopomorskim i pomorskim.

Zbiorniki na obszarze działania regionalnego zarządu Wód Polskich w Gliwicach, pracują i posiadają rezerwy większe niż wymagane. W związku z tym, że wszystkie posiadały niski poziom piętrzenia jeszcze przed ostatnio występującymi opadami, skutecznie piętrzą wodę zmniejszając i spłaszczając fale wezbraniowe. Po stronie czeskiej zanotowano opady o wiele większe niż w Polsce, dochodzące do ponad 120 mm, a miejscowo nawet do 180 mm na metr kwadratowy. Portal Povodi Odry informuje o pogotowiu na zbiornikach do godziny 12.00 w piątek, lecz dotąd wszystkie zbiorniki po stronie czeskiej posiadają rezerwę oprócz zbiornika Moravka (71%).

Na podstawie prognoz IMGW, trudno jeszcze oszacować, o ile wzrośnie poziom wody w Wiśle. Na pierwszej stacji wodowskazowej w zlewni Wisły Środkowej – Zawichost - IMGW prognozuje wzrost poziomu wody o 140 cm, tzn. do 550 cm. Oznacza to przekroczenie stanu ostrzegawczego (480 cm). Daleko jednak jeszcze do stanu alarmowego, który wynosi 620 cm. Można więc założyć, że do Warszawy dotrze spłaszczona fala wezbraniowa. Na bieżąco monitorujemy sytuację.

Aktualnie większość zbiorników retencyjnych posiada rezerwy powodziowe większe od wymaganych instrukcjami gospodarki wodnej.

Szczegółowe informacje na temat sytuacji hydrologicznej publikujemy codziennie na naszej stronie.

Centrum Ochrony Przeciwpowodziowej
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
PGWWP