Alimentacja Wisły 26 maja 2018 r. na odcinku poniżej Stopnia Wodnego we Włocławku była uzasadniona i zgodna ze wszystkimi przepisami obowiązującymi dla Stopnia Wodnego Włocławek. To jeden z wniosków wynikających z czynności wyjaśniających, które zostały przeprowadzone na polecenie Prezesa Wód Polskich we Włocławku przez Departament Kontroli i Audytu Wewnętrznego Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.

Kontrola zaleciła, m.in., by mimo braku obowiązku informowania RDOŚ przez Wody Polskie o planowanym zwiększeniu przepływu wody, RDOŚ został umieszczony w wykazie informowanych instytucji.

Najważniejsze wnioski z czynności wyjaśniających publikujemy na poniższych infografikach:

Do raportu nie włączono spontanicznie napływających opinii od wielu instytucji i osób, gdyż komisja kontrolna pracowała na dokumentach wewnętrznych PGW Wód Polskich. Na uwagę zwracają relacje osób, które bezpośrednio przed lub po zrzucie z dnia 26 maja br. pływały po Wiśle na omawianym odcinku rzeki.  W przesłanych informacjach powołując się na dokumentację fotograficzną, za bezzasadne oraz bardzo krzywdzące dla Wód Polskich uznały oskarżenia o niszczenie przyrody. M.in. studenci Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, którzy od 12 do 25 maja br. przeprowadzali badania na odcinku Wisły od tzw. km "0" do śluzy Przegalina na 936 km rzeki zawarli dane o stanie łach. Swoje relacje przesyłali też armatorzy oraz organizatorzy turystyki wodnej poniżej stopnia wodnego Włocławek.